trwa ładowanie strony...

facebook twetter

Ochrona danych osobowych

Wypełnienie obowiązku informacyjnego

Administratorem Danych Osobowych (dalej Administrator) jest

Firma GLOBAL SYSTEM Wojciech Jawor, z siedzibą w Brzezna 495, 33-386 Podegrodzie, NIP 734-167-59-90, REGON 492819598

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe:

  • w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu zawarcia i realizacji umowy,
  • w celach informacyjnych i marketingowych, wyłącznie na podstawie udzielonej zgody.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe:

  • W zależności od celu przetwarzania dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu jej trwania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego, do czasu cofnięcia przez osobę której dane dotyczą zgody.

Komu powierzamy i udostępniamy dane osobowe:

  • Pozyskanych danych osobowych nie udostępniamy i nie przekazujemy innym podmiotom.
  • Dane osobowe możemy powierzyć do przetwarzania w naszym imieniu podmiotom realizującym dla nas usługi wspierające np. hostowane strony internetowej, świadczenie usług księgowych.

 Prawa które przysługują osobie której dane przetwarzamy:

  • Osoba fizyczna ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  • Osoba fizyczna ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016).
Brzezna 495
33-386 Podegrodzie