trwa ładowanie strony...

facebook twetter

Kontakt

Global System Fire

Brzezna 495
33-386 Podegrodzie

NIP 734-167-59-90
REGON 492819598

tel. +48 18 440 75 52
biuro@globalsystem.com.pl

Dział Doradztwa i Ofertowania

KURTYNY DYMOWE I BRAMY PRZECIWPOŻAROWE

Paweł Gargula
kom. +48 502 217 431
e-mail: p.gargula@globalsystem.com.pl

KURTYNY PRZECIWPOŻAROWE

Bartosz Krawczyk
kom. +48 735 997 846
e-mail: b.krawczyk@globalsystem.com.pl

DZIAŁ EKSPORTU

Piotr Michalik
kom: +48 734 462 346
e-mail: p.michalik@globalsystem.com.pl

Dział Administracji

Jadwiga Stojowska
tel. +48 18 440 75 52
kom. +48 797 371 610
e-mail: j.stojowska@globalsystem.com.pl

Dział Serwisu

Anna Skonieczna
kom. +48 660 742 142
e-mail: serwis@globalsystem.com.pl

Więcej informacji

Kontakt

Lokalizacja

Kontakt

Masz więcej pytań?

Jeżeli chciałbyś poznać więcej szczegółów lub dowiedzieć się czy nasze rozwiązania zdadzą egzamin w Twoim przypadku, napisz do nas lub skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci czekają na Twoje pytania:

telefon: +48 18 440 75 52
e-mail: biuro@globalsystem.com.pl


Napisz do nas
Wysyłając powyższy formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

Nota informacyjna: Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  firma GLOBAL SYSTEM Wojciech Jawor, z siedzibą w Brzezna 495, 33-386 Podegrodzie, NIP 734-167-59-90, REGON 492819598
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a,  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 3. Pani/Pana dane osobowe zostaną powierzone do przetwarzania firmie Firma BwSL Wojciech Kamieński / Influencja.pl, Kamionka Mała 29, 33-334 Kamionka Wielka, będącej naszym dostawcą usług związanych z utrzymaniem tej strony internetowej, wyłącznie w celu elektronicznego  wprowadzenia i przechowywania do prowadzonego przez nas zbioru
 4. Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępnianie innym podmiotom
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres do 30 dni
 6. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych
 7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi
Kontakt

Ochrona danych osobowych

Wypełnienie obowiązku informacyjnego

Administratorem Danych Osobowych (dalej Administrator) jest

Firma GLOBAL SYSTEM Wojciech Jawor, z siedzibą w Brzezna 495, 33-386 Podegrodzie, NIP 734-167-59-90, REGON 492819598

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe:

 • w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu zawarcia i realizacji umowy,
 • w celach informacyjnych i marketingowych, wyłącznie na podstawie udzielonej zgody.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe:

 • W zależności od celu przetwarzania dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu jej trwania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego, do czasu cofnięcia przez osobę której dane dotyczą zgody.

Komu powierzamy i udostępniamy dane osobowe:

 • Pozyskanych danych osobowych nie udostępniamy i nie przekazujemy innym podmiotom.
 • Dane osobowe możemy powierzyć do przetwarzania w naszym imieniu podmiotom realizującym dla nas usługi wspierające np. hostowane strony internetowej, świadczenie usług księgowych.

 Prawa które przysługują osobie której dane przetwarzamy:

 • Osoba fizyczna ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 • Osoba fizyczna ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016).
Brzezna 495
33-386 Podegrodzie